کشاورزی

پرسشنامه استخدام

فرم اولیه پرسشنامه استخدام:


اطلاعات شخصی:
اطلاعات اسکان:

عکس متقاضی
avatar

اندازه تصویر پرسلونی باید 300 در 300 پیکسل باشد.

ضمینه تصویر باید سفید باشد.

تصویر باید بصورت روبرو باشد، بطوری که هردو گوش دیده بشود.

اطلاعات تحصیلی:

سوابق فعالیتی:

قابل ذکر است فعالیت و انصراف از ادامه همکاری از سوی پرسنل،در کمتر از یک ماه شامل حقوق نخواهد شد.
واشر ثابت در حال بارگیری ...